Co je astma, jaké jsou typy a jak se léčí?

Porozumění a zvládání astmatu: Znáte strategický přístup k léčbě astmatu?

V dechu života se ukrývá tajemství, které pro některé představuje neustálý zápas. Astma si nevybírá a může překvapit v jakémkoli okamžiku, je výzvou, se kterou se setkávají miliony lidí po celém světě. Toto chronické onemocnění dýchacích cest nás učí, že každý dech může být cenným darem, ale také připomenutím, že život je plný překážek, které nás posilují a formují.

astma-plice-svetovy-den-astmatu-7brezna

Fotka od Anup Sharma z Pixabay

Navzdory výzvám, které astma přináší, je důležité připomenout si, že se správným přístupem, poznáním a podporou můžeme žít plnohodnotný život. V tomto článku se podělíme o strategie a inspirace, které pomáhají lépe dýchat a radovat se z každého okamžiku. Nechte se vtáhnout do světa, kde se dech stává mostem mezi výzvami a vítězstvími, a objevte, jak astma mění dech života na cestu plnou odhodlání a naděje.

Co je astma

Astma představuje jedno z nejrozšířenějších chronických onemocnění, která ovlivňují plicní funkce, přičemž se odhaduje, že touto zdravotní komplikací trpí přibližně 300 milionů lidí po celém světě.

Charakteristickým znakem astmatu je její definice jako chronického zánětlivého onemocnění dýchacích cest, které má své kořeny v alergické reakci organismu na různé vnější podněty. Tento stav se liší od běžného zánětu průdušek, kde je primární příčinou přítomnost bakterií či virů. V případě astmatu jsou do procesu zánětu zapojeny buňky imunitního systému, přičemž klíčovou roli hrají eosinofilní leukocyty, známé také jako eosinofily.

Dýchací cesty jsou zodpovědné za přívod a odvod vzduchu z našeho těla. Když se však objeví astmatický záchvat, dochází k zánětu, který vyvolává otok stěn průdušek a tím pádem snižuje průtok vzduchu, což je obzvláště zřetelné během výdechu.

Kromě toho, při astmatu se setkáváme se zvýšenou produkcí hlenu a bronchokonstrikcí – stahováním hladkých svalů průdušek, což společně ještě více zhoršuje průchodnost dýchacích cest.

Typy astmatu: alergické vs. nealergické astma

Astma je komplexní onemocnění, které můžeme rozdělit na dvě základní formy: alergické a nealergické astma.

Alergické astma

Alergické astma je nejčastějším typem astmatu, které je přímo spojeno s alergickou reakcí. Tento typ astmatu se obyčejně rozvíjí v dětství a je často spojen s jinými formami alergií, jako jsou ekzém, alergická rýma nebo alergie na jídlo.

Imunitní systém člověka s alergickým astmatem reaguje na běžné alergeny v prostředí – jako jsou pyl, roztoči v domácím prachu, zvířecí lupy, plísně nebo výkaly hmyzu, které mohou být v kobercích a koberečcích – tvorbou zánětu v dýchacích cestách, což vede k jejich zúžení a zvýšené produkci hlenu. Tato reakce může být doprovázena klasickými příznaky astmatu, včetně pískání, dušnosti a kašle.

Nealergické astma

Nealergické astma, známé také jako neatopové astma, je méně běžné a obvykle se vyvíjí v dospělosti. Tento typ astmatu není přímo spojen s alergickou reakcí a může být vyvolán různými spouštěcími faktory, jako jsou ostré pachy, chemikálie, extrémní povětrnostní podmínky, stres nebo fyzická námaha.

U některých lidí mohou být příznaky nealergického astmatu méně předvídatelné a mohou se objevit bez zjevného spouštěče.

Astma je multifaktoriální nemoc, což znamená, že její vývoj a zhoršování mohou ovlivňovat různé kombinace genetických a environmentálních faktorů. U obou typů astmatu je důležité rozpoznat a vyhnout se spouštěčům, které mohou vyvolat astmatický záchvat.

Příčiny a rizikové faktory rozvoje astmatu

pyl-alargen-fouknout

Obrázek od Jiří Tomíček z Pixabay

Astma je onemocnění, které nemá jedinou příčinu, ale je výsledkem vzájemného působení více genetických a environmentálních faktorů. V rozvoji astmatu mohou hrát roli následující faktory:

 • Genetická predispozice: Jedním z nejvýznamnějších faktorů je genetika. Pokud mají rodiče astma nebo jiná alergická onemocnění, je vyšší pravděpodobnost, že jejich děti také budou mít sklon k astmatu.
 • Alergeny: Častou příčinou alergického astmatu jsou alergeny. Při kontaktu s nimi může u predisponovaných jedinců dojít k imunitní reakci, která spustí astmatický záchvat.
 • Infekce dýchacích cest: Časté virové infekce v dětském věku, jako jsou obyčejná nachlazení, mohou podnítit vznik astmatu nebo zhoršit její příznaky.
 • Environmentální faktory: Znečištění ovzduší, vystavení tabákovému kouři (včetně pasivního kouření), chemické látky a prach v pracovním prostředí mohou významně přispět k rozvoji nebo zhoršení astmatu.
 • Pracovní podmínky: Některá povolání jsou spojena s vyšším rizikem vzniku astmatu, zejména ta, kde dochází k expozici prachu, chemickým látkám nebo plynům.
 • Stres a emocionální faktory: Stres a silné emoce mohou spustit nebo zhoršit astmatické příznaky.
 • Fyzická námaha: U některých lidí může intenzivní fyzická aktivita vyvolat astmatický záchvat, což se nazývá astma vyvolané námahou.
 • Počasí: Změny počasí, chladný vzduch nebo vlhké prostředí mohou být spouštěči pro astmatické příznaky.
 • Atopický ekzém a alergická rinitida: Atopický ekzém (atopická dermatitida) a alergická rinitida (senná rýma) jsou často spojeny s astmatem a mohou být jejími rizikovými faktory.
 • Obezita: Nadměrná tělesná hmotnost nebo obezita mohou také zvyšovat riziko vzniku astmatu nebo zhoršovat její příznaky.

Je důležité říci, že ne každý, kdo je vystaven těmto rizikovým faktorům, automaticky dostane astma.

Náš tip: Věděli jste, že s podlahovým topením může být v domácnosti mnohem méně prachu než při používání radiátorů?

Projevy astmatu

muz-astmaticky-zachvat-inhalator

Image by krakenimages.com on Freepik

Astma bronchiale je onemocnění, které se může projevovat různorodými symptomy a to nejen u různých pacientů, ale také u jednoho pacienta v různých časech. Typické příznaky astmatu zahrnují:

 • Pískání nebo hvízdání při dýchání, které je často slyšitelné i bez stetoskopu
 • Dušnost, která může být více výrazná během fyzické aktivity nebo v noci
 • Pocit stísnění nebo tlaku na hrudi
 • Chronický kašel, který může být suchý nebo s hlenem, zejména v noci nebo brzy ráno

Tyto symptomy mohou být variabilní a mohou se měnit v závislosti na expozici spouštěčům, jako jsou alergeny, chladný vzduch, fyzická námaha nebo infekce dýchacích cest.

Astmatický záchvat

Astmatický záchvat představuje náhlý nárůst příznaků astmatu, které se mohou projevovat různou intenzitou, od dušnosti, pískání v hrudníku až po kašel. Tyto záchvaty mohou být vyvolány známými spouštěči, ale někdy se objeví i bez zřejmého důvodu.

Důležité je vědět, že astmatický záchvat může pacientovi značně ztížit život a v některých případech jej dokonce ohrožovat, proto je nezbytné poskytnout mu rychlou lékařskou pomoc. V mírnějších situacích se záchvat může ustálit i bez zásahu, avšak častěji je třeba podat vhodné léčivo, aby se zabránilo zhoršení stavu.

První pomoc při astmatickém záchvatu

Poskytnutí první pomoci je klíčové a vyžaduje udržení chladné hlavy. Zvýšená úzkost, nervozita či dokonce panika, ať už ze strany postiženého nebo okolí, může situaci jen zhoršit. Nesprávné dýchání může zintenzivnit pocit nedostatku vzduchu.

Existují dýchací techniky, které mohou pomoci zmírnit pocit dýchacího omezení. Je-li to možné, je třeba se vyhnout místům s dráždivými látkami ve vzduchu, zajistit přísun čerstvého vzduchu a uvolnit jakékoli stísňující oblečení.

Pokud taková opatření nejsou dostatečná, je nutné sáhnout po lécích. Lidé s diagnostikovaným astmatem by měli mít stále po ruce své protiastmatické léky předepsané lékařem, a to i když je jejich astma dlouhodobě v klidovém stavu. Pacienti by měli být také dobře informováni o správném používání těchto léků v případě záchvatu.

V případě, že uvedené kroky nejsou účinné, je důležité ihned vyhledat lékařskou pomoc nebo zavolat záchranku.

Diagnostika astmatu

Diagnostika astmatu začíná důkladnou anamnézou, kde lékař zjišťuje informace o symptomech, jejich trvání, frekvenci a přítomnosti možných spouštěčů. Zohledňuje se také rodinná anamnéza alergií nebo astmatu a profesionální expozice rizikovým faktorům.

rentgen-plic-doktorka

Autor fotky: cottonbro studio

Spirometrie

Spirometrie je základním vyšetřením funkce plic, které měří objem vzduchu, který může pacient po maximálním nádechu vydechnout za první vteřinu (FEV1), a celkový objem vzduchu vydechnutý po maximálním nádechu (FVC).

Pomocí spirometrie lze zjistit přítomnost obstrukce dýchacích cest a její reverzibilita po podání bronchodilatátoru, což je důležité pro potvrzení diagnózy astmatu.

Peak flow metrie

Peak flow metrie nebo měřič špičkového výdechového toku (PEF) je jednoduché přenosné zařízení, které měří maximální průtok vzduchu během náhlého výdechu.

Tento přístroj mohou pacienti používat doma ke sledování své plicní funkce a na zaznamenávání denních variací, které mohou naznačovat zhoršení kontroly astmatu.

6 minutový test chůze

Šestiminutový test chůze je klíčovou součástí diagnostiky v plicní medicíně a umožňuje nejen posoudit fyzickou výkonnost pacienta, ale také monitorovat hladinu kyslíku v krvi.

Tento nenáročný a informativní test poskytuje cenné informace o celkovém zdravotním stavu. Díky němu lze lépe pochopit, jak se pacient cítí při běžné fyzické aktivitě, a podle toho přizpůsobit další léčebné postupy.

Další vyšetření

V případě potřeby se mohou provést i další vyšetření, jako jsou alergologické testy na identifikaci specifických alergenů, testy na bronchiální hyperaktivitu (například metacholinový test), vyšetření hladiny dusičnanů v dechu (FeNO), které může odhalit zánět v dýchacích cestách, nebo bronchoskopie a CT vyšetření hrudníku ve složitějších případech.

Diagnostika astmatu je komplexní proces, který vyžaduje spolupráci mezi pacientem a lékařem.

Léčba astmatu

Cílem léčby astmatu je kontrolovat příznaky, předcházet akutním záchvatům a snižovat potřebu nouzové léčby. Léčba se dělí na dlouhodobou kontrolu onemocnění a řešení akutních záchvatů.

ventolin-inhalator-astma

Obrázek od InspiredImages z Pixabay

Klasické léčebné postupy

Inhalátory:

Inhalátory jsou základním nástrojem v léčbě astmatu. Mohou obsahovat různá léčiva včetně bronchodilatátorů a kortikosteroidů. Inhalátory se dělí na úlevové (rychle působící bronchodilatátory k okamžité úlevě při záchvatu) a preventivní (kortikosteroidy a dlouhodobě působící bronchodilatátory pro dlouhodobou kontrolu astmatu).

Zajímavost: Inhalační léky mohou způsobovat snížení pH v dutině ústní a to může být důvodem zvýšené kazivosti zubů. Pravidelná dentální hygiena riziko vzniku zubního kazu snižuje. 

Kortikosteroidy:

Inhalované kortikosteroidy jsou základní složkou preventivní léčby. Pomáhají snižovat zánět a citlivost dýchacích cest. Systémové kortikosteroidy (tablety nebo injekce) se používají v krátkodobé léčbě těžkých záchvatů nebo při exacerbacích.

Bronchodilatátory:

Rychle působící bronchodilatátory (například salbutamol) jsou používány při akutních záchvatech pro uvolnění svalstva průdušek a okamžitou úlevu od příznaků. Dlouhodobě působící bronchodilatátory (například formoterol nebo salmeterol) jsou součástí dlouhodobé léčby a používají se v kombinaci s inhalovanými kortikosteroidy.

Možnosti podávání léčby při astmatu

Inhalační terapie je dnes preferovanou formou léčby pro většinu pacientů trpících astmatem. Její hlavní předností je cílové působení přímo v dýchacích cestách, kde se astma projevuje nejvýrazněji.

Tento způsob podávání léku je vysoce efektivní, protože umožňuje dosáhnout maximálního terapeutického účinku s minimální dávkou, čímž se snižuje riziko nežádoucích vedlejších účinků a omezuje systémový vliv na organismus.

Jako u každé jiné léčebné metody, i při inhalaci je třeba naučit se správnou techniku.

Proto je důležité, aby byl pacient důkladně obeznámen s technikou inhalace a aby se pravidelně kontroloval správný způsob jejího používání. Je znepokojující, že až 70 % pacientů používá inhalátor na astma nesprávně.

Perorální terapie je nezbytná v případech těžkého nebo nekontrolovatelného astmatu, kdy se pacienti léčí pomocí perorálních kortikosteroidů. V případě zlepšení klinického stavu se doporučuje přechod na inhalační kortikoidy, které jsou výhodnější kvůli jejich nižšímu riziku systémových vedlejších účinků.

V tabletách jsou k dispozici i další typy léků patřící do kategorie kontrolorů, jako jsou leukotrienové modifikátory, xantiny či kromoglykáty, které pomáhají regulovat chronické projevy astmatu.

Injekční terapie se využívá primárně k řešení akutních případů astmatu, kdy je nutná okamžitá lékařská intervence, ať už na pohotovosti nebo v nemocnici. V této formě se také používá protizánětlivá a imunomodulační léčba s protilátkami proti IgE, která hraje důležitou roli v procesu zánětu spojeného s astmatem.

Dlouhodobá léčba vs. řešení akutních záchvatů astmatu

Dlouhodobá léčba je zaměřena na udržení astmatu pod kontrolou a zahrnuje pravidelné používání preventivních léků, vyhýbání se spouštěčům a monitorování plicní funkce.

Akutní záchvaty vyžadují rychlou reakci a obvykle použití rychle působícího bronchodilatátoru. Při těžkém záchvatu může být nutná nouzová lékařská péče a použití systémových kortikosteroidů.

Plán samostatné péče a důležitost monitorování stavu

Každý pacient by měl mít individuální plán samostatné péče, který je vytvořen ve spolupráci s lékařem. Plán by měl obsahovat informace o tom, jak používat léky, jak rozpoznat zhoršení symptomů a jak jednat při akutním záchvatu.

Monitorování stavu je důležité pro hodnocení účinnosti léčby a včasné rozpoznání zhoršení astmatu.

WHO o astmatu

Astma je zahrnuta v celosvětovém plánu Světové zdravotnické organizace (WHO) na předcházení a boj proti neinfekčním chorobám a také v Agendě OSN pro udržitelný rozvoj do roku 2030.

Věděli jste, že v roce 1993 Světová zdravotnická organizace založila Světový den astmatu? Každoročně si tak lidé v květnu připomínají toto onemocnění po celém světě.

WHO se aktivně věnuje rozšiřování možností diagnostiky a léčby astmatu různými způsoby. V rámci toho byla vypracována sada základních intervencí WHO pro neinfekční choroby (PEN), která má za cíl pomoci zlepšit péči o pacienty s neinfekčními chorobami, jako je astma, v primárním zdravotnickém systému, a to zejména v prostředích s omezenými zdroji.

Tento balíček obsahuje protokoly pro hodnocení, diagnostiku a management chronických respiračních onemocnění, jako jsou astma a chronická obstrukční plicní choroba, jakož i moduly pro poradenství zaměřené na zdravý životní styl, včetně podpory při odvykání kouření a sebepomoci.

Snižování expozice tabákovému kouři je klíčové nejen pro primární prevenci astmatu, ale také pro jeho efektivní management. Rámcová úmluva o kontrole tabáku poskytuje prostředky k dosažení pokroku v této oblasti a WHO podporuje iniciativy jako MPOWER a mTobacco Cessation, které jsou zaměřeny na boj proti tabákovým výrobkům.

V neposlední řadě, Globální aliance proti chronickým respiračním onemocněním (GARD) aktivně přispívá k úsilí WHO směřujícímu k prevenci a kontrole chronických respiračních onemocnění.

GARD je dobrovolné sdružení národních a mezinárodních organizací a agentur z celého světa, které se společně zasazují za vizi, ve které každý člověk může dýchat bez omezení a volnosti.

Astma a přidružená onemocnění

zena-kasel-lekar-vysetreni

Image by stefamerpik on Freepik

Astma je chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest, které je často spojeno s různými přidruženými onemocněními. Tyto současné stavy mohou ovlivňovat průběh astmatu a zároveň může mít astma vliv na jejich zhoršení.

Mezi nejčastěji přidružená onemocnění patří obezita, infekce dýchacích cest včetně COVID–19, gastroezofageální reflux a ischemická choroba srdeční.

Astma a obezita

Obezita je známá tím, že zvyšuje zánětlivou zátěž v těle a může způsobit nebo zhoršit astmatické příznaky. Nadměrná tělesná hmotnost může také zvyšovat rezistenci dýchacích cest a snižovat plicní funkci.

Proto je pro astmatiky důležité udržovat zdravou tělesnou hmotnost prostřednictvím vyvážené stravy a pravidelné fyzické aktivity.

Zajímavost: Znáte příčiny, rizika a léčbu obezity?

Infekce dýchacích cest a COVID–19

Infekce dýchacích cest, včetně těch způsobených virem SARS–CoV–2 (COVID–19), mohou také zhoršit symptomy astmatu. Při COVID–19 může dojít ke zvýšení závažnosti astmatických záchvatů a pacienti s astmatem mohou být náchylnější ke komplikacím spojeným s touto infekcí. Je proto klíčové, aby pacienti s astmatem dodržovali doporučení týkající se ochrany před infekcemi.

Astma a reflux

Gastroezofageální reflux, tedy zpětný tok žaludečního obsahu do jícnu, může dráždit dýchací cesty a spouštět astmatické příznaky. Léčba tohoto stavu, včetně změny stravovacích návyků a užívání antirefluxní medikace, může vést ke zlepšení kontroly astmatu.

Astma a ischemická choroba srdeční

Ischemická choroba srdeční (ICHS), charakterizovaná sníženým průtokem krve do srdečního svalu, může být u pacientů s astmatem častější v důsledku systémového zánětu a společných rizikových faktorů, jako jsou vysoký krevní tlak a zvýšený cholesterol.

Astmatikům s ICHS je důležité pravidelně monitorovat srdečně–cévní stav a dodržovat léčebný režim předepsaný kardiologem.

Jak správně zvládnout kombinaci astmatu a těhotenství

Neléčené astma představuje vážné riziko nejen pro matku, ale také pro nenarozené dítě. U těhotných žen může nekontrolované astma vést k mnoha komplikacím, včetně preeklampsie, zvýšeného výskytu ranních nevolností, vyššího rizika vaginálního krvácení či prodloužené hospitalizace po porodu. Tyto komplikace zvyšují také riziko pro plod.

Naštěstí principy léčby bronchiálního astmatu u těhotných žen jsou podobné jako u netěhotných pacientů a dnes jsou k dispozici účinné a bezpečné léčebné možnosti.

Je důležité vědět, že bronchiální astma není důvodem k ukončení těhotenství, stejně jako těhotenství není důvodem k přerušení antiastmatické léčby.

Základem pro zdravotnický tým by mělo být udržování astmatu pod kontrolou bez zhoršování nemoci, což je klíčem k ochraně zdraví matky a správného vývoje plodu. Díky pečlivé a odborné péči může být výsledkem léčby zdravá matka a zdravé dítě.

Astma a životní styl: Jak léčit astma bez léků

zena-cviceni-roller

Photo by Matthew Henry from Burst

Astma je dlouhodobé onemocnění, které může významně ovlivnit každodenní život postižených. Přestože astma je chronické onemocnění, které vyžaduje pravidelnou medicínskou péči, existují změny v životním stylu, které mohou pomoci regulovat její symptomy a zlepšit kvalitu života.

Snížení expozice alergenům:

Pro lidi s alergickou formou astmatu je klíčové vyhýbat se alergenům, které mohou vyvolat nebo zhoršit symptomy astmatu. To může zahrnovat pravidelné čištění domácnosti k odstranění prachu a roztočů, používání vzduchových filtrů nebo dehumifikátor a pozor na kouření a jeho vliv na zdraví či na zdraví zubů

Pravidelná fyzická aktivita:

I když může být pro astmatiky náročné zapojit se do fyzické aktivity bez obav z vyvolání symptomů, pravidelné cvičení může posílit dýchací svaly a zlepšit celkovou plicní funkci.

Důležité je zvolit si takový typ cvičení, který odpovídá individuálním možnostem a nevyvolává symptomy astmatu, jako jsou například plavání, jóga nebo chůze.

Správné dýchání:

Techniky správného dýchání mohou pomoci astmatikům lépe zvládat symptomy, zejména během záchvatů. Praktikování dýchacích cvičení, jako je Buteykova metoda nebo cvičení ke zvýšení diafragmatického dýchání, může přispět k efektivnějšímu a uvolněnějšímu dýchání.

Stres a relaxace:

Stres je častým spouštěčem astmatických záchvatů. Naučit se techniky ke zvládání stresu, jako je meditace, hluboké dýchání nebo progresivní uvolňování svalů, může pomoci snižovat frekvenci a závažnost astmatických záchvatů.

Dostatečný odpočinek a spánek:

Kvalitní spánek je důležitý pro celkové zdraví a může pomoci zlepšit kontrolu nad astmatem. Astmatikům se doporučuje vytvořit si prostředí příznivé pro spánek, vyhnout se stimulantům před spaním a dodržovat pravidelný spánkový režim.

Tyto změny v životním stylu nejsou náhradou za medicínskou léčbu astmatu, ale mohou být užitečným doplňkem k farmakologické terapii.

Dieta při astmatu: Ovlivní strava zdravotní stav?

vecere-salat-sklenice

Photo by Shopify Photos from Burst

Žádná speciální dieta nedokáže zcela odstranit příznaky astmatu, avšak následující doporučení mohou významně přispět ke zlepšení vašeho stavu:

 • Dbejte na zdravou tělesnou hmotnost. Pokud máte nadbytečné kilogramy, může to vaše astma zhoršovat. Už i malá redukce hmotnosti může mít pozitivní vliv na vaše příznaky. Informujte se o správném stravování, které vám pomůže dlouhodobě udržovat optimální váhu.
 • Zahrňte do svého jídelníčku hojnost ovoce a zeleniny. Jsou bohaté na antioxidanty jako beta–karoten a vitamíny C a E, které mohou snižovat zápal plic a podráždění způsobené škodlivými chemikáliemi, známými jako volné radikály.
 • Vyvarujte se potravin, které u vás způsobují alergické reakce. Alergie na jídlo mohou vyprovokovat astmatické symptomy a pro některé lidi může být konzumace alergenů před cvičením přímou cestou k astmatickým obtížím.
 • Nezapomínejte na vitamin D. V případě těžšího astmatu mohou být hladiny vitaminu D nízké. Zdroje jako mléko, vejce a mastné ryby (například losos) jsou skvělou volbou. I krátké pobyty na slunci mohou zvýšit hladinu vitamínu D ve vašem těle.
 • Vyhněte se siřičitanům. Tyto konzervační látky, které se nacházejí například ve víně, sušeném ovoci, nakládaných okurkách, čerstvých a mražených krevetách, mohou u citlivých jedinců vyvolávat astmatické příznaky.
 • Zvažte také omezení příjmu soli a zaměření se na potraviny bohaté na omega–3 mastné kyseliny, jako jsou oleje získávané z rybích druhů žijících v chladných vodách, ořechy a semena. Tyto změny ve vaší dietě by mohly pomoci zmírnit příznaky astmatu, ačkoli pro definitivní potvrzení těchto výhod je ještě zapotřebí další výzkum.

Každý krok k zdravšiemu životnému štýlu môže viesť k zlepšeniu vašej pohody a kontrole astmy. 

Astma a alternativní přístupy: Využití alternativní medicíny a bylin v léčbě astmatu

Kromě tradiční farmakologické léčby se někteří pacienti obracejí i na alternativní přístupy a bylinky, aby si pomohli zmírnit symptomy astmatu.

jeskyne-alternativni-lecba

Obrázek od Uta E. z Pixabay

Alternativní medicína v léčbě astmatu

Akupunktura

Akupunktura je tradiční čínská medicínská praxe, která zahrnuje vpichování tenkých jehliček do specifických bodů na těle s cílem obnovit energetickou rovnováhu a podpořit samoléčebné procesy organismu. Některé studie naznačují, že akupunktura může být užitečná při snižování frekvence a závažnosti astmatických záchvatů.

Konkrétně studie z roku 2015 prokázala výraznější zlepšení v testech imunitního systému a plicních funkcí u pacientů, kteří absolvovali akupunkturu, oproti druhé skupině lidí, kteří užívali výlučně tradiční léky na astma.

Dlouhodobé výhody akupunktury však zatím nebyly prokázány jako účinné proti astmatu. 

Speleoterapie

Speleoterapie je druh suché solné terapie. Spočívá v trávení času v solné místnosti nebo jeskyni a inhalace okolního vzduchu.

V jedné studii z roku 2018 o astmatu u dětí bylo zjištěno, že po 4 týdnech speleoterapie se zlepšily příznaky, jakož i hladiny oxidu dusnatého, který je markerem zánětu astmatu.

Další studie z roku 2020 zjistila, že kombinace speleoterapie se zimním cvičením nebo sportem může pomoci snížit příznaky astmatu. 

Meditace a Mindfulness

Všímavost – mindfulness je druh meditace, který se zaměřuje na to, jak se mysl a tělo cítí v přítomném okamžiku. Lze ji praktikovat téměř kdekoliv.

Vše, co potřebujete, je klidné místo, kde si můžete sednout, zavřít oči a zaměřit svou pozornost na myšlenky, pocity a vjemy ve vašem těle.

Díky svým účinkům na zmírnění stresu může mindfulness pomoci doplnit léčbu a zmírnit příznaky astmatu související se stresem.

Výzkum z roku 2018 ukazuje, že praktiky mindfulness nemusí přímo snižovat fyzické příznaky způsobené astmatem, ale spíše pomáhají lépe zvládat to, jak tyto příznaky prožíváte a vnímáte ve svém každodenním životě.

Tip: Víte, jak se naučit meditovat?

Bylinky a jejich účinky na respirační systém

Podběl (Tussilago farfara): Podběl je tradiční bylina často používaná v léčbě respiračních problémů včetně kašle a zánětu průdušek. Obsahuje sloučeniny, které mohou působit protizánětlivě a pomáhat uvolňovat hleny.

Kopřiva (Urtica dioica): Kopřiva je známá svými protizánětlivými a antihistaminickými vlastnostmi, které mohou být užitečné pro lidi s alergickou formou astmatu. Může pomáhat snižovat alergické reakce a zánět, které přispívají k symptomům astmatu.

Lékořice (Glycyrrhiza glabra): Lékořice je bylina, která se tradičně používá k léčbě různých zdravotních stavů včetně problémů s dýchacími cestami. Má protizánětlivé a expektorační účinky, které mohou pomoci usnadnit dýchání při astmatu.

Tulsi (Ocimum Sanctum): Tulsi, také známá jako bazalka posvátná, je pro své protizánětlivé a antioxidační vlastnosti často používána v Indii v každodenním životě. Tulsi se přidává do čaje, pro své silné aroma.

Je důležité poznamenat, že před zahájením jakéhokoliv alternativního léčebného režimu by se měli pacienti vždy poradit se svým lékařem, aby předešli možným interakcím s jejich současnou léčbou a zajistili bezpečné používání těchto metod.

Kromě toho, ačkoli některé bylinky mohou nabízet úlevu od symptomů, neměly by nahrazovat konvenční léky předepsané lékařem k léčbě astmatu.

Tip: Znáte naše léčebné kúry pro astma? Pomáhat může i dračí krev.

Káva a kofein u astmatiků

zena-kava-postel-pocitac

Autor fotky: Andrea Piacquadio

Káva a čaj obsahují kofein, který má stimulační účinky na centrální nervový systém a může také působit jako slabý bronchodilatátor. To znamená, že kofein může mírně uvolňovat dýchací cesty a zlepšovat průtok vzduchu v plicích, což může být užitečné pro některé lidi s astmatem.

V minulosti se dokonce kofein používal jako lék k léčbě symptomů astmatu, protože má podobnou strukturu jako theofylin, lék, který se často předepisuje k léčbě astmatu.

Jistá čínská studie z roku 2022 celkově prokázala, že mírná až střídmá konzumace kávy a čaje byla spojena se sníženým rizikem astmatu u dospělých.

Kontrola celkového příjmu kofeinu z čaje a kávy při dávce 160 až 305 mg/den může být ochranou před astmatem v dospělosti. Tato potenciální preventivní úloha kofeinu však vyžaduje další vědecké zkoumání, abychom lépe pochopili její mechanismy a efektivnost.

Obecně se však nedoporučuje spoléhat na kávu nebo čaj jako hlavní metodu léčby astmatu. Léčba astmatu by měla být vždy založena na plánu, který doporučí lékař, a může zahrnovat používání inhalátorů, kortikosteroidů a jiných léků.

Někteří lidé s astmatem mohou zaznamenat, že kofein nebo určité složky kávy nebo čaje mohou spouštět jejich symptomy nebo způsobovat nežádoucí účinky. Proto je důležité, aby každý astmatik pozoroval své reakce na tyto nápoje a přizpůsobil svoji konzumaci podle svých individuálních potřeb a doporučení lékaře.

Je také důležité poznamenat, že u astmatiků s přidruženými onemocněními, jako je například reflux žaludečního obsahu nebo kardiovaskulární onemocnění, může být konzumace kávy nebo čaje omezena z důvodu interakce s jejich stavy nebo léčbou.

Astma u dětí: Specifika onemocnění a jeho léčba

matka-dcera-dychani

Image by prostooleh on Freepik

Astma je jedním z nejčastějších chronických onemocnění u dětí a může významně ovlivnit jejich fyzické i psychické zdraví. Charakterizuje se opakovanými epizodami dušnosti, kašlem, pískáním a stísněním na hrudi. Tyto příznaky jsou způsobeny chronickým zánětem dýchacích cest, které reagují zvýšenou citlivostí na různé dráždivé látky a alergeny. 

Specifika astmatu u dětí

Děti s astmatem mohou mít specifické výzvy, které souvisejí s jejich věkem a fyzickým vývojem. Jejich dýchací cesty jsou menší a reaktivnější, což znamená, že dokonce i malé podněty mohou vyvolat silnou reakci. Děti také nemusí být schopny správně popsat své příznaky, což může ztížit diagnózu a léčbu.

Vliv prostředí a alergenů na rozvoj astmatu u dětí:

Prostředí, ve kterém děti žijí a rostou, může mít velký vliv na rozvoj a kontrolu astmatu. Alergeny jako domácí prach, roztoči, plísně, zvířecí srst a pyl mohou vyvolat astmatické příznaky. Znečištěné ovzduší a pasivní kouření jsou dalšími faktory, které mohou zhoršit stav dětí s astmatem.

Tipy pro rodiče

 • Udržujte domácí prostředí čisté a bez alergenů, pravidelně vysávejte a používejte kvalitní hepa filtr.
 • Vyhýbejte se kouření v přítomnosti dětí a omezte jejich expozici znečištěnému ovzduší.
 • Učte děti správné technice používání inhalátorů a zajistěte, aby měly své léky vždy u sebe.
 • Udržujte pravidelnou komunikaci s lékařem a pravidelně monitorujte průběh onemocnění.
 • Zapojte děti do fyzické aktivity, která je přizpůsobena jejich schopnostem a nevyvolává příznaky.

Cílem léčby astmatu u dětí je umožnit jim vést co nejběžnější život bez zbytečných omezení, včetně účasti na školním vyučování a různých mimoškolních aktivitách.

Není vhodné zbytečně omezovat dítě v důsledku přehnaných obav rodičů, jako například vyloučením z hodin tělesné výchovy, pokud k tomu není vážný důvod.

Je klíčové vést děti k zodpovědnosti a samostatnosti v řízení jejich onemocnění, samozřejmě přiměřeně jejich věku.

Psychická podpora je také nezbytná, aby se dítě necítilo trapně kvůli své nemoci a nezažívalo pocity méněcennosti.

Pravidelná fyzická aktivita a sport nejen posilují imunitní systém vůči infekcím, ale také zlepšují funkci plic. V neposlední řadě je důležité, aby děti věděly, že astma není překážkou k plnohodnotnému životu.

Prevence a dlouhodobá kontrola astmatu: Strategie pro předcházení astmatických záchvatů

leky-davkovac-vitamin

Photo by Shopify Partners from Burst

Ačkoli není možné astma zcela vyléčit, současné strategie a opatření mohou významně přispět ke snížení frekvence a závažnosti astmatických záchvatů. Zde jsou klíčové kroky, které mohou pomoci v prevenci a dlouhodobé kontrole astmatu:

 • Identifikace a eliminace spouštěčů: Je důležité rozpoznat faktory, které mohou vyvolat astmatické příznaky nebo záchvaty. Vyvarování se těmto faktorům nebo jejich omezení může výrazně snížit riziko záchvatů. 
 • Pravidelná farmakologická léčba: Používání preventivních léků, jako jsou inhalované kortikosteroidy a dlouhodobě působící bronchodilatátory, je nezbytné pro udržení astmatu pod kontrolou. Tyto léky snižují zánět a citlivost dýchacích cest a pomáhají předcházet příznakům a záchvatům.
 • Monitorování dýchacích funkcí: Používání peak flow metra nebo spirometru může pomoci pacientům sledovat jejich plicní funkci a včas identifikovat známky zhoršení astmatu. Tyto informace jsou následně důležité pro přizpůsobení léčby. 
 • Plán managementu astmatu: Každý pacient by měl mít individuální akční plán, který jasně popisuje, jak postupovat při různých úrovních závažnosti symptomů, včetně pokynů pro akutní záchvaty.
 • Vzdělávání a podpora: Pacienti by měli být dobře informováni o svém onemocnění a dostávat pravidelné vzdělávání o správném používání léků, dýchání a jiných strategiích pro zvládání astmatu. 
 • Zdravý životní styl: Udržování zdravého životního stylu, včetně vyvážené stravy bohaté na ovoce a zeleninu, pravidelného cvičení a dostatečného odpočinku a spánku, může posílit celkovou odolnost těla a zlepšit kontrolu astmatu.
 • Pravidelné lékařské kontroly: Důležité jsou pravidelné návštěvy lékaře pro hodnocení aktuálního stavu a případné úpravy léčby. Lékař může také doporučit další testy nebo ošetření podle potřeby.

Dodržováním těchto kroků a udržováním úzké spolupráce s lékařským týmem lze dosáhnout dlouhodobé kontroly nad astmatem a zajistit, aby pacienti s astmatem mohli vést aktivní a plnohodnotný život bez omezení způsobených jejich onemocněním.

Důležitost sledování kvality vzduchu a alergenů: Úprava bydlení pro pacienty s astmatem

vrba-pyl-alergen

Fotka od Peggychoucair z Pixabay

Kvalita vzduchu v interiéru má přímý vliv na zdraví a pohodu lidí s astmatem. Různé alergeny a dráždivé látky, jako jsou roztoči, plísně, domácí zvířata a tabákový kouř, mohou ve vnitřním prostředí způsobit nebo zhoršit symptomy astmatu. Proto je pro astmatiky mimořádně důležité sledovat a zlepšovat kvalitu vzduchu ve svých domovech.

Úprava bydlení může zahrnovat následující kroky:

Závěsy: Zvolení snadno omyvatelných závěsů nebo jejich úplné odstranění může snižovat přítomnost prachu a alergenů v interiéru.

Koberce: Koberce mohou být rezervoárem pro alergeny a roztoče. Jejich výměna za tvrdé podlahové krytiny nebo pravidelné hloubkové čištění může zlepšit kvalitu vzduchu.

Vzduchové filtry: Investice do kvalitního vzduchového filtračního systému nebo čističky vzduchu s HEPA filtrem může pomoci odstranit alergeny a zlepšit kvalitu dýchaného vzduchu.

Pravidelné větrání: Udržování dobrého větrání v domácnosti může snižovat hladiny vnitřních alergenů a zlepšovat kvalitu vzduchu.

Odstranění zdrojů vlhkosti: Snižování vlhkosti v domácnosti může omezit růst plísní, které jsou častým alergenem. Používání odvlhčovačů nebo zlepšení odvětrávání v koupelnách a kuchyních může být účinné.

Bezkouřové prostředí: Zabezpečení, aby domácnost byla bez tabákového kouře, je klíčové pro lidi s astmatem, protože kouření je významným spouštěčem astmatických záchvatů.

Omezení osvěžovačů vzduchu: Snažte se omezit nebo zcela vyloučit používání nejrůznějších osvěžovačů vzduchu, vonných tyčinek a jiných zařízení, která mohou způsobovat podráždění. Nejen v domácnosti, ale týká se to i používání osvěžovačů vzduchu pro auta.

Závěr: Klíčové body o astmatu a jejím managementu

plice-astma

Image by brgfx on Freepik

Astma je chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest, které se projevuje zvýšenou reaktivitou a obstrukcí průdušek. Hlavními symptomy jsou opakované epizody dušnosti, pískotů, tlaku na hrudi a kašle. Léčba astmatu je komplexní a zahrnuje používání inhalátorů, kortikosteroidů, bronchodilatátorů a případně dalších léčebných přístupů.

Alergické astma je způsobeno imunitní reakcí na alergeny, zatímco nealergické astma je vyvoláno jinými faktory, jako jsou znečištění vzduchu, stres či infekce.

Prevence astmatických záchvatů a dlouhodobá kontrola onemocnění zahrnují vyhýbání se spouštěčům, pravidelné užívání preventivních léků, sledování dýchacích funkcí a vytvoření individuálního managementového plánu.

Změny v životním stylu mohou také pomoci v regulaci symptomů astmatu, včetně snížení expozice alergenům, pravidelné fyzické aktivity, správného dýchání, zdravé diety a technik zvládání stresu.

Astma a přidružená onemocnění, jako jsou obezita, COVID–19, gastroezofageální reflux a ischemická choroba srdeční, vyžadují komplexní léčbu a koordinovaný přístup.

Využití alternativní medicíny a bylin, může být doplňkem k tradiční léčbě astmatu, nicméně vždy by mělo být konzultováno s lékařem.

Pacienti by měli být informováni o svém onemocnění, dodržovat doporučené léčebné postupy a pravidelně komunikovat se svým zdravotnickým týmem. S aktivním a informovaným přístupem mohou jednotlivci dosáhnout lepší kontroly nad svým astmatickým onemocněním a vést plnohodnotný život.

Článek jsme pro vás připravili ve spolupráci s:
Radka Žiaková, Obsahový specialista na optimalizaci webů z PoctiveSEO: Pomůžeme vám s viditelností webu, marketingem, PPC reklamou.